مزایای نمای شیشه ای

  • کاهش وزن ساختمان.
  • افزایش سرعت اجرای نما
  • افزایش راندمان نور طبیعی و کاهش نیاز انرژی برق برای روشنایی
  • افزایش دید ساکنان داخل ساختمان
  • برانگیختن حس زیبایی شناختی در مراجعین ساختمان
  • کاهش آلودگی صوتی به دلیل ماهیت شیشه های چند جداره
  • کاهش هزینه ساخت نما در نمونه های ۲ و ۳ جداره
  • تهویه مطبوع طبیعی در نمونه های دارای تهویه مطبوع به منظور کاهش نیاز به انرژی برق برای ایجاد تهویه

انواع نمای شیشه ای